تعمیرات لپ تاپ های HP

تعمیرات لپ تاپ های HP

تعمیرات فـوق تـخـصـصـی انـواع لـپ تـاپ، نـوت بـوک HP
تـعـمـیـر و تـعـویـضLCD & LED به صـورت تـخـصـصـی لپ تاپ های HP
تعمیرات مـودم و وایـرلـس لـپ تـاپ، نـوت بـوک ( Modem , WIFI ) اچ پی
تعمیرات و تعویض چیپ های گـرافـیـک لپ تاپ،نـوت بـوک ( Resold , Reball , CHange chip ) اچ پی
تعمیرات و تعویض DVD-RW & BLU-RAY اچ پی
تعمیرات و تـعـویـض انـواع کـیـبـورد لـپ تـاپ،نـوت بـوک اچ پی
تعمیرات تعویض انـواع لـولـا و بازسازی قـاب لـپ تـاپ دراثرضربه خوردگی
پـاک کـردن رمـز بـایـوس بـصـورت تـخـصـصـی بـدون بـاز کـردن لـپ تـاپ، نـوت بـوک و مـخـدوش شـدن پـلـمـپ دسـتـگـاه تعمیرات آب خـوردگـی انـواع لـپ تـاپ ، نـوت بـوک HP بـصـورت تـضـمـیـنـی
تعمیرات فـوق تـخـصـصـی کـنـد شـدن لـپ تـاپ ، نـوت بـوک HP
تعمیرات و رفع اشکالات blue page درانواع لپ تاپ ، نوت بوک HP تعمیرات لـپ تـاپ هـایـی کـه ضـربـه خـورده و رفـع نـواقـص نـاشـی از شـکسـتـگـی انـواع لـپ تـاپ،نـوت بـوک ( مادربرد،قاب ) HP اچ پی
تعمیرات انـواع هـارد نـوت بـوک ریـکـاوری و بـدسـکـتـور گـیـری تـوسـط دسـتـگـاه pc3000 روسی
ارتـقـاء سخت افزاری انواع لپ تاپ های اچ پی CPU , Ram , Modem , HDD نـصـب و آرشـیـو کـامـل درایـورهـای انـواع لـپ تـاپ،نـوت بـوک اچ پی(Driver)و خـدمـات نرم افزاری بصورت رایگان