تعمیرات لپ تاپ های Lenovo

تعمیر لپ تاپ لنووlenovo

مرکز تعمیرات لپ تاپ های لنووLenovo

لنوو موسسه پارسیان رایانه خدمات ویژه ای را در زمینه تعمیرات لپ تاپ های lenovo درنظردارد.سرویس کلیه سیستم های لنوو در این مرکز رایگان انجام می شوند و بعد از تعمیرات توسط واحد QC مجددا تست شده به صورت صحیح وکاملا سالم تقدیم مشتری می شود.

تعمیرات فوق تخصصی لپ تاپ های لنوو مدل های سریg وسایر مدل ها که آی سی I/O نیاز به برنامه ریزی دارد.

 • تعمیرات فـوق تـخـصـصـی انـواع لـپ تـاپ، نـوت بـوک lenovo
 • تعمیرات تخصصی انواع سیستم های یکپارچه لنوو ALL IN ONE
 • تـعـمـیـر و تـعـویـض LCD&LED به صـورت تـخـصـصـی لپ تاپ های lenovo
 • تعمیرات مـودم و وایـرلـس لـپ تـاپ، نـوت بـوک (Modem,WIFI) لنوو
 • تعمیرات و تعویض چیپ های گـرافـیـک لپ تاپ،نـوت بـوک( Resold , Reball , CHange chip) لنوو
 • تعمیرات و تعویض DVD-RW & BLU-RAY لنوو و تـعـویـض انـواع کـیـبـورد لـپ تـاپ،نـوت بـوک لنوو
 • تـعـویـض انـواع چـیـپ هـای شـمـالـی ،جـنـوبـی ، گـرافـیـک North Bridge – South Bridge – GPU لنوو
 • تعمیرات و تعویض انـواع لـولـا و بازسازی قـاب لـپ تـاپ های لنوو در اثر ضربه خوردگی
 • پـاک کـردن رمـز بـایـوس بـصـورت تـضـمـیـنـی
 • تعمیرات فـوق تـخـصـصـی کـنـد شـدن لـپ تـاپ،نـوت بـوک lenovo
 • تعمیرات و رفع اشکالات blue pageدرانواع لپ تاپ ،نوت بوک lenovo
 • تعمیرات لـپ تـاپ هـایـی کـه ضـربـه خـورده و رفـع نـواقـص نـاشـی از شـکسـتـگـی انـواع لـپ تـاپ،نـوت بـوک(مادربرد،قاب lenovo
 • تعمیرات انـواع هـارد نـوت بـوک ریـکـاوری و بـدسـکـتـور گـیـری تـوسـط دسـتـگـاه pc3000 روسی
 • ارتـقـاء سخت افزاری انواع لپ تاپ های لنوو CPU , Ram , HDD
 • نـصـب و آرشـیـو کـامـل درایـورهـای انـواع لـپ تـاپ،نـوت بـوک های لنوو(Driver)و خـدمـات نرم افزاری بصورت رایگان

تعمیرات نوت بوک لنوو / تعمیر لپتاپ لنوو / تعمیرات لپتاپ لنوو / تعمیر لب تاپ لنوو/ تعمیرات لب تاپ لنوو/ تعمیر لبتاپ لنوو/ تعمیرات لبتاپ لنوو / تعمیر لپ تاپ لنوو / تعمیرات لپ تاپ لنوو / تعمیر نوت بوک لنوو / تعمیرات نوت بوک لنوو/ تعمیر لپتاپ لنوو / تعمیرات لپتاپ لنوو / تعمیر لب تاپ لنوو / تعمیرات لب تاپ لنوو / تعمیر لبتاپ لنوو / تعمیرات لبتاپ لنوو / تعمیر قاب لپ تاپ لنوو / تعمیر لولای لپ تاپ لنوو / تعمیر قاب نوت بوک لنوو / تعمیر لولای لنوو / تعمیر قاب لپ تاپ لنوو/ تعمیر لولای لپ تاپ لنوو / تعمیر قاب نوت بوک لنوو / تعمیر لولای نوت بوک لنوو صفحه قبلی