پشتیبانی سخت افزار

پشتیبانی واقعی پارسیان رایانه بعداز اتمال دوره ها

 

پشتیبانی سخت افزار پارسیان رایانه بعداز اتمام دوره های آموزشی

پشتیبانی سخت افزار به طور کلی به چه معناست؟

آیا پشتیبانی سخت افزار بعد از اتمام دوره ها اهمیت دارد؟

آیا می خواهید اطلاعات فنی خود را همواره بروز نگه دارید؟

در اکثر موسسات پشتیبانی سخت افزار در حدصحبت می باشدو در واقع یکی از راه های کلیشه ای برای جذب کارورزاستفاده می شود دانشجویانی که آموزش های پارسیان رایانه را تجربه کرده اند و از پشتیبانی سخت افزار بهره گرفته ویا میگیرند می توان از آنها سوال کرد آیا پارسیان رایانه تا چه حد انتظارات شما را براورده کرده است؟اتمام دوره های کارورزان به معنی قطع ارتباط نیست بلکه پارسیان رایانه به تعهدات خود در اجرای بعداز آموزش پایبند بوده و در کنار شما خواهد بود تا بتواند تجربیات کامل مهندسان خود را به شما در امور تعمیرات فرا دهد.کلیه عزیزانی که دوره های خود رابا رضایت کامل گذارنده اندکلیه سوالات و رفع هرگونه مشکلی که در کارگاه خود مواجه میشوند مهندسان پارسیان رایانه با کمال میل وبا صبروحوصله در خدمت شما با ساعت های تعیین شده می باشند و در صورت  لزوم بصورت حضوری نسبت به تعمیرات دستگاه های شما کارآموز گرامی اقدام میکند.دیدگاه های مدیران پارسیان رایانه همواره بصورت یک همکار حرفه ای به شما کارورز گرامی می باشد.طبیعتا در بعضی از مواقع قطعاتی که در بازار موجود نیست پارسیان رایانه با خریداری دستگا های استوک و کارکرده و در اغلب اوقات با خریداری سیستم های نو اقدام به بر طرف کردن قطعات کم یاب و اوریجینال می نماید.در کار تعمیرات ما با شما سهیم هستیم هدف ما جز کمک به شما بعداز اتمام دوره چیز دیگری نیست.